Beeldmateriaal van derden

Toestemming voor gebruik

Wanneer je je foto‘s, beeldmateriaal en/of video’s stuurt naar Paard & Bed, geef je nadrukkelijk toestemming voor gebruik op onze websites of via een van onze andere communicatiekanalen.

Ben je jonger bent dan 16 jaar, dan gaan we ervan uit dat je hiervoor toestemming gekregen hebt van je ouder(s) of een andere wettelijke vertegenwoordiger. Je gegevens zullen bij een eventuele publicatie geen naam, link of tekst bevatten die naar je zou kunnen worden. Je aangeleverde materiaal wordt alleen door Paard & Bed gebruikt en zal niet worden doorgestuurd naar derden. Wanneer ervoor wordt gekozen om bepaald materiaal bij voorbaat niet te gebruiken, dan zullen deze worden verwijderd.

Je kunt altijd een verzoek indienen om je foto(‘s), beeldmateriaal en/of video’s te verwijderen. Je verzoek wordt zo snel mogelijk behandeld.

Op geen enkele mogelijke manier kan er aanspraak worden gedaan op royalty’s, kosten, betalingen, licentierechten, auteursrechten of andere vormen van betaling. Dit is dan ook per direct uitgesloten en bij het insturen van foto(’s), beeldmateriaal en/of video’s verklaar je hiervan op de hoogte te zijn en hiermee akkoord te gaan.